18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އަޝްފާނު 200 މީޓަރ ދުވުމުންވެސް ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި


އަޝްފާނު އަލީ ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިއަހަރު އޮގަސްޓްމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 17 އަހަރުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 13:49

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭއީސީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ...

26 އޯގަސްޓް 2015 11:06

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީގެ މޮޅާއި އެކު ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ މެޗު ފަސޭހަ...

24 އޯގަސްޓް 2015 00:03

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީ އަދި އެމްޖޭއެމް އެއްވަރުވެ އެފްއެސް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗް...

23 އޯގަސްޓް 2015 11:44

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް އެމްޖޭއެމް އަދި އޭއީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެމްޖޭއެމް އަދި...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:13

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަގުއެރޯގެ ގޯލް ސްކޯރިން އެންމެ މަތީގައި

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިން ގޯލުޖެހި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް މަންޗެސްޓަރ...

21 އޯގަސްޓް 2015 14:44

ޏ.އޭއީސީ އަށް ލިބުނީ 4 ރަން މެޑަލް، 6 ރިހި މެޑެލް އަދި 2 ލޯ މެޑެލް

އަށާރަ ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމިގެން ދިޔައިރު ޏ. އޭ. އީ. ސީ...

18 އޯގަސްޓް 2015 09:35

ޏ.އޭއީސީ އިން 10 ރަން މެޑަލާއި އެކު 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ މަގާމް ހޯދައިފި

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ)ގެ ދަރިވަރުން 10...

17 އޯގަސްޓް 2015 13:45

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމް ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދަނީ

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ)ގެ ދަރިވަރުން...

14 އޯގަސްޓް 2015 19:24

ސާއިދުގެ ބޫޓް ފައިސަލް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފި

ސާއިދުގެ ބޫޓް ފައިސަލް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ފަސް އަހަރަށް ކަމަށް ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ އިސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 18:38

މިނިވަން 50: އެޓޯލް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަހަރު އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް "މިނިވަން 50 އެޓޯލް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް"...

08 އޯގަސްޓް 2015 23:21

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު 10 ކުޅުންތެރިން

ނިމުނު ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނު (2014-2015)ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު ހޮވުމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ 10...

23 ޖުލައި 2015 18:15

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ދިވެހިރާއްޖެ ގަތަރު މެޗު - 0-1

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއި ޤަތަރު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗު ނިމުނީ 0-1ން ޤަތަރު ޓީމު މޮޅުވެގެން...

12 ޖޫން 2015 18:41

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން މާސްކުގައި

ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ލީގުތައް ނިމެމުން ދާއިރު މާސްކްގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ބައެކެވެ....

20 މެއި 2015 23:45
Seamaster