22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

އެމްޕީއެލް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ތަށި އުފުލާލައިފި


އިގިރޭސިން 17 އަހަރުންދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ވެސް އުފުލާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުން 5-2 ލަޑުން ސްޕެއިންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި...

29 އޮކްޓޫބަރ 2017 08:54

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އާއި ދޫޑިގަލާނޯ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް...

28 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:57


ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017 ގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓަރެންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގައި ފޯރިގަދަ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2017 18:16

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ފަހުމެޗުން އާރޖެންޓީނާއަށް ވޯލްޑްކަޕުގެ އޮޓޮމެޓިކް ޖާގައެއް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހު މެޗުން...

11 އޮކްޓޫބަރ 2017 09:05

ބުޗާކަޕް ޗެޕްިންކަން ދަޑިމަދު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ...

10 އޮކްޓޫބަރ 2017 07:22

ފުވައްމުލަކުގައި ލެވެލް 1 ގެ ކްރިކެޓް އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ފުވައްމުލަކުގައި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:57

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

07 އޮކްޓޫބަރ 2017 20:31

ބުޗާކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދަޑިމަގާއި ވާދަކުރާނީ ދޫނޑިގަން ޓީމު

ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފަހު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ހޯދަޑު (ޕީއާރުއެސް) ޓީމު ބަލިކޮށްގެން ދަޑިމަގު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:10

ބުޗާ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދުނޑިގަމު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ފުވައްމުލަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 11:35

މިއަދުގެ މެޗުން 1-2 ން ބަލިވި ނަމަވެސް ހަނި ގޮތަކަށް ހޯދަޑު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފަހުމެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހޫ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:47

ގްރޫޕް އޭ އިން ދޫނޑިގަމު ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް (ދޫނޑިގަން) ޓީމާއި...

01 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:53

މިފަހަރުގެ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓުބޯޅަ ފިއެސްޓާގެ އެންމެ ކާމީޔާބީ ހޭޒްގެ ޓީމު، ދެން އެމްޖޭއެސް

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017ގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ރަސްމީ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:19

މިއަދުގެ މޮޅާއެކު މާލެގަމު ޓީމާއި ދަޑިމަގު ޒ.ޖ ގެ ޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 6 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫ ބީގެ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:15
Seamaster