18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަަމަ ބުރު ރޭ ނިމިއްޖެ


ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: އިނގިރޭސިންނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތަކުގައި އިނގިރޭސިންނއި ސްވިޑުން އަށް އުނދަގުލުން މޮޅެއް ހޯދުނު އިރު...

19 ޖޫން 2018 09:57

ބޮޑު ބާރުތަކަށް މިފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިވަނީ ކިހިނެތް؟

ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް ގައި ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެތް ކަމާއި މެދު ބެލުންތެރިން ސުވާލު އުފައްދަން...

18 ޖޫން 2018 15:56

އާޖެންޓީނާ އިން އެއަށްވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ -މަރަޑޯނާ

އާޖެންޓީނާއިން އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް...

18 ޖޫން 2018 12:52

ޔޫރަޕުގެ ދެޓީމަށް މޮޅެއް

ރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ގުރޫޕް ސީ އަދި ޑީގެ ދެ މެޗުން ވެސް ޔޫރަޕުގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޑެންމާކް އާއި...

17 ޖޫން 2018 18:07

ހޯދަޑު ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކޮންމެ އަވަށަކަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅައި ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު...

16 ޖޫން 2018 22:45

ވޯލްޑްކަޕު ފޯރި މުޅި ގައުމުގައި

ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ފޯރި މުޅިރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރު ހިއްޕާލީ ފިތުރު ޢީދާވެސް އެކުއެވެ. ދުވާލު އީދުގެ...

15 ޖޫން 2018 20:11

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ޕޮރޮޖެކްޓަރަކާއި، ކުޅިވަރު ސާމޫނގެ އިތުރުން ޖިމް ސެޓަޕް އެއް ޔޫތު...

07 ޖޫން 2018 17:19

ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރުވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ރިއާލް އަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗު ސްޕެއިންގެ ރިއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެ...

27 މެއި 2018 14:24

މިރޭގެ ބޮޑު ފައިނަލް މެޗު ބެލުމުގެ ކުރިން - ރިއާލް މެޑްރިޑް އާއި ލިވަރޕޫލް

ޔޫރަޕުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ކްލަބުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގެ ފައިނަލް...

26 މެއި 2018 02:32

ރޮނަލްޑީނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެމީހުނާއި އިންނަނީ

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނަލްޑިނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެ މީހުނާއި ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން...

24 މެއި 2018 16:31

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު ހޯދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޓީމުން ކާމިޔާބީގެ ޕެރޭޑެއް މެންޗެސްޓަރގައި...

14 މެއި 2018 23:49

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފުވައްމުލަކުގެ ފަރާތަކަށް ޖޫޒާން

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގެ މީހަކު ހޯދި އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީ ވޮލީ ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

08 މެއި 2018 22:44

ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދިގުވާނޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 2 ވަނަ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 މެއި 2018 22:20

ވެޓަރަންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިަޔަށްދާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އެފްސީ...

05 މެއި 2018 10:16
Seamaster