21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

އާޖެންޓީނާ އިން އެއަށްވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ -މަރަޑޯނާ


ޔޫރަޕުގެ ދެޓީމަށް މޮޅެއް

ރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ގުރޫޕް ސީ އަދި ޑީގެ ދެ މެޗުން ވެސް ޔޫރަޕުގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޑެންމާކް އާއި...

17 ޖޫން 2018 18:07

ހޯދަޑު ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކޮންމެ އަވަށަކަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅައި ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު...

16 ޖޫން 2018 22:45

ވޯލްޑްކަޕު ފޯރި މުޅި ގައުމުގައި

ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ފޯރި މުޅިރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރު ހިއްޕާލީ ފިތުރު ޢީދާވެސް އެކުއެވެ. ދުވާލު އީދުގެ...

15 ޖޫން 2018 20:11

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ޕޮރޮޖެކްޓަރަކާއި، ކުޅިވަރު ސާމޫނގެ އިތުރުން ޖިމް ސެޓަޕް އެއް ޔޫތު...

07 ޖޫން 2018 17:19

ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރުވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ރިއާލް އަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗު ސްޕެއިންގެ ރިއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެ...

27 މެއި 2018 14:24

މިރޭގެ ބޮޑު ފައިނަލް މެޗު ބެލުމުގެ ކުރިން - ރިއާލް މެޑްރިޑް އާއި ލިވަރޕޫލް

ޔޫރަޕުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ކްލަބުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގެ ފައިނަލް...

26 މެއި 2018 02:32

ރޮނަލްޑީނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެމީހުނާއި އިންނަނީ

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނަލްޑިނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެ މީހުނާއި ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން...

24 މެއި 2018 16:31

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު ހޯދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޓީމުން ކާމިޔާބީގެ ޕެރޭޑެއް މެންޗެސްޓަރގައި...

14 މެއި 2018 23:49

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފުވައްމުލަކުގެ ފަރާތަކަށް ޖޫޒާން

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގެ މީހަކު ހޯދި އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީ ވޮލީ ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

08 މެއި 2018 22:44

ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދިގުވާނޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 2 ވަނަ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 މެއި 2018 22:20

ވެޓަރަންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިަޔަށްދާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އެފްސީ...

05 މެއި 2018 10:16

ފޯރިއާއެކު ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިޔަށް

މި މޭ މަހު 1 ގައި ފެށި ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދެދުވަހުގަިއ ވަނީ 4 މެޗް ކުޅޭފައެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ...

03 މެއި 2018 10:28

ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުލުން މިރޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުލުން މިރޭ...

29 އެޕްރީލް 2018 22:41

ނެޓްބޯޅް މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޒް ޓީމަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

28 އެޕްރީލް 2018 22:25
Seamaster