22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ގެ ގްރޭޑް 3 ން ކުރި ހޯދީ ހޭޒްގެ ޓީމު


ބުޗާ ކަޕް: ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި މިސްކިތްމަގު އ.ގ. މެޗު ގޯލެއް ނުޖެހި ވީއެއްވަރު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ 5 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:59

ބުޗާ ކަޕް: ހޯދަޑު (ޕެރިސް) ޓީމާއި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓސްގެ މެޗު 1-1 ން އެއްވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ޕީސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:42

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ފުވައްމުމުލަކު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފެށިގެން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:14

ބުޗާ ކަޕް 2017: ބޮޑު ތަފާތަކުން ދަޑިމަގު މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ތިންވަނަ މެޗް ވެށި ނަލަ ޖަމްމިއްޔާ (ހޯދަޑު) މައްޗަށް ދަޑިމަގު...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:10

ފީީފާގެ މިއަހަރުގެ އިނާމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ޝޯރޓް ލިސްޓް ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ ވަނަތަކަށް ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު 3...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:32

ޒުވާން ކުދިްނނަށް ވޯލީބޯޅައިގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ކުދިންނަށް (ޔޫތް ޑިވެލެޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް- ވައިޑީޕީ) ވޮލީބޯޅަ ޕްރޮގްރާމެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:58

ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ ހާފް މެރަތަން ބައިން އެއްވަނަ ހަސަން އާމިރަށް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން 312 ބައިވެރިންނާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ" ގެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:23

އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި އައްޕި އާއި ޝާމް

ތުރުކެމެނިސްތާންގެ އަޝްޣަބަތުގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17ން 27އަށް ކުރިޔަށްދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:09

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާާތުގެ 15 (ފ)އަދި 17 (އ. ފ) އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީ އަށް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ނިންމާލި އިރު ޏ. އޭއީސިން ވަނީ މުބާރާތުގައި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 13:03

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި އެމްޖޭއެމާއި ޏ.އޭއީސީ ކުރީގައި

މިހާރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:46

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ދިގުވާނޑު އަދި ދޫޑިގަލޯނާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިމަހު 25 ގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބުޗާކަޕްގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:13

އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:38

ދަޑިމަގު އަވަށުން ފޯރީގައި ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް އެބަގެންދޭ

މިފަހަރުވެސް ދަޑިމަގު އަވަށުން ބޮޑުޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފޯރިއާއެކު މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:58

ފޯރިގަދަވެ ފަހު ބޯޅައިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު ދެ މެޗު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

18 އޯގަސްޓް 2017 18:57
Seamaster