18 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް ލެވުނީ 3-2ން


ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް: ޗިލީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ 2 ވަނަ މެޗު ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު އެއްވަރުވި އިރު 3 ވަނަ...

19 ޖޫން 2017 02:28

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރަޝިއާއަށް

މިރޭ ފެށި ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2-0 ރަޝިއާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގައި ރަޝިއާ...

18 ޖޫން 2017 01:23

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް މިއަދު ފެށެނި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް، ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސް ބާރގް ގައި މިރޭ 8.00 ޖަހާއިރު ފެށޭނެއެވެ. މުބާރާތް...

17 ޖޫން 2017 04:02

ފީފާ ޒުވާނުންގެ ވޯލަޑްކަޕް އިނގިރޭސިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފާއިތުވި މޭ މަހު 20 ޖޫން މަހު 11 އަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ...

13 ޖޫން 2017 01:10

އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތަށް ސައުދީ ޓީމުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރި

މިރޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލައިޑްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި...

09 ޖޫން 2017 02:28

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިފަހަރުވެސް ރީއާލް އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރިއލް މެޑްރިޑުން...

04 ޖޫން 2017 02:33
ވީއޭއެމް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީއޭއެމް ޔޫތް...

11 މެއި 2017 12:05


ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް...

24 އެޕްރީލް 2017 22:49

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފި

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ...

22 ޖެނުއަރީ 2017 12:30

ކުރިކެޓް ދެ މެޗު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅެވޭނެ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ކްރިކެޓް ދެމެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު...

13 ޖެނުއަރީ 2017 16:51
Seamaster