18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް


ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ...

04 ޑިސެމްބަރ 2017 14:45

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގުރުނަގައިފި

އަންނަ އަހަރު ޖޫންމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށޭ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގްރޭޕް ސްޓޭޖް އެކުލަވާލުމަށް ގުރުއަތުލައިފިއެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ 2017 16:57

ގައުމީ ވޯލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިސްކިތްމަގު މާދަމާ ކުޅެނީ

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ވޮލީކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2017 16:20


ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:42

ދަޑިމަގު ރަނިން އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:35

ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދޫ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 08:50

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު ރަނިން ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ...

14 ނޮވެމްބަރ 2017 09:22

ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މިސްކިތްމަގު ކަށަވަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 22:53

ނެރެގަނޑޮ އަތުން ބަލިވެ އެމްއެންޑީއެފް ކަޓައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 16:44

އެމްޕީއެލް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް...

29 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:31

އިގިރޭސިން 17 އަހަރުންދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ވެސް އުފުލާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުން 5-2 ލަޑުން ސްޕެއިންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި...

29 އޮކްޓޫބަރ 2017 08:54

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އާއި ދޫޑިގަލާނޯ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް...

28 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:57

Seamaster