20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

މަސް ރޭހުން އެއްވަނަ ބްލޫ ޓީމަށް


ޖަރުމަނާއި ޗިލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ގްރޫޕް ބީން ޖަރުމަނާއި ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ގުރޫޕް ބީ ގެ އެއްވަނަ...

25 ޖޫން 2017 23:39

ގްރޫޕް ބީގެ ދެމެޗު ވެސް މިރޭ ވީ އެއްވަރު

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގައި މިރޭ ކުޅެވުނީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެމެޗެވެ. މި ދެ މެޗު ވެސް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން...

23 ޖޫން 2017 01:58

މިރޭގެ ބައްޔާއެކު ނިއުޒިލޭންޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގައި މިރޭ ނިއުޒީލޭންޑާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި ގްރޫޕް އޭ ގެ މެޗު 2-1 ން މެކްސިކޯ...

22 ޖޫން 2017 02:03

ޑިމަރިއާ، މެސީ، ރޮނަލްޑޯއަދި މޮރީނިއޯ ވެސް ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި ވޭ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރިންތަކަކަށް މިވަނީ ސްޕެއިނުގައި ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދުމުގެ ދައުވާކުރެވި ހުކުން...

22 ޖޫން 2017 00:29

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް ލެވުނީ 3-2ން

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި، ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުނަށް...

20 ޖޫން 2017 03:18

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް: ޗިލީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ 2 ވަނަ މެޗު ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު އެއްވަރުވި އިރު 3 ވަނަ...

19 ޖޫން 2017 02:28

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރަޝިއާއަށް

މިރޭ ފެށި ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2-0 ރަޝިއާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގައި ރަޝިއާ...

18 ޖޫން 2017 01:23

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް މިއަދު ފެށެނި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް، ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސް ބާރގް ގައި މިރޭ 8.00 ޖަހާއިރު ފެށޭނެއެވެ. މުބާރާތް...

17 ޖޫން 2017 04:02

ފީފާ ޒުވާނުންގެ ވޯލަޑްކަޕް އިނގިރޭސިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފާއިތުވި މޭ މަހު 20 ޖޫން މަހު 11 އަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ...

13 ޖޫން 2017 01:10

އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތަށް ސައުދީ ޓީމުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރި

މިރޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލައިޑްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި...

09 ޖޫން 2017 02:28

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިފަހަރުވެސް ރީއާލް އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރިއލް މެޑްރިޑުން...

04 ޖޫން 2017 02:33Seamaster