22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ގްރޫޕް ބީގެ ދެމެޗު ވެސް މިރޭ ވީ އެއްވަރު


މިރޭގެ ބައްޔާއެކު ނިއުޒިލޭންޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގައި މިރޭ ނިއުޒީލޭންޑާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި ގްރޫޕް އޭ ގެ މެޗު 2-1 ން މެކްސިކޯ...

22 ޖޫން 2017 02:03

ޑިމަރިއާ، މެސީ، ރޮނަލްޑޯއަދި މޮރީނިއޯ ވެސް ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި ވޭ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރިންތަކަކަށް މިވަނީ ސްޕެއިނުގައި ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދުމުގެ ދައުވާކުރެވި ހުކުން...

22 ޖޫން 2017 00:29

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް ލެވުނީ 3-2ން

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި، ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުނަށް...

20 ޖޫން 2017 03:18

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް: ޗިލީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ 2 ވަނަ މެޗު ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު އެއްވަރުވި އިރު 3 ވަނަ...

19 ޖޫން 2017 02:28

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރަޝިއާއަށް

މިރޭ ފެށި ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2-0 ރަޝިއާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިމެޗުގައި ރަޝިއާ...

18 ޖޫން 2017 01:23

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް މިއަދު ފެށެނި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް، ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސް ބާރގް ގައި މިރޭ 8.00 ޖަހާއިރު ފެށޭނެއެވެ. މުބާރާތް...

17 ޖޫން 2017 04:02

ފީފާ ޒުވާނުންގެ ވޯލަޑްކަޕް އިނގިރޭސިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފާއިތުވި މޭ މަހު 20 ޖޫން މަހު 11 އަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ...

13 ޖޫން 2017 01:10

އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތަށް ސައުދީ ޓީމުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރި

މިރޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލައިޑްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި...

09 ޖޫން 2017 02:28

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިފަހަރުވެސް ރީއާލް އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރިއލް މެޑްރިޑުން...

04 ޖޫން 2017 02:33
ވީއޭއެމް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީއޭއެމް ޔޫތް...

11 މެއި 2017 12:05

Seamaster