22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ


ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފި

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ...

22 ޖެނުއަރީ 2017 12:30

ކުރިކެޓް ދެ މެޗު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅެވޭނެ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ކްރިކެޓް ދެމެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު...

13 ޖެނުއަރީ 2017 16:51

ވޮލީ ވާލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތައް ބާއްވާ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހަމަޖެހިއްޖެ

2018 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބާއްވާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 14:25

އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެނުން ކުދިންގެ ކްރިކެޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

26 ޑިސެމްބަރ 2016 20:03

ގޮޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަ ހޮވުމުން ތިމާވެއްޓަށް ވާނީ ގެއްލުން ބާ؟

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އުކާލި ހިލަތައް، ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ލައްގަން ފެށިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އެހިލަތައް...

23 ޑިސެމްބަރ 2016 01:16

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅު ބެންޔަމިން އަގުއޭރޯ އަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު...

20 ޑިސެމްބަރ 2016 12:48

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މިފަހަރު ރިއަލް މެޑްރިޑަށް

ޖަޕާނުގައި މިޑިސެމްބަރު މަހު 8ން 18އަށް ބޭއްވުނު ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫރަޕުގެ...

19 ޑިސެމްބަރ 2016 12:20

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ހޯދީ...

24 ނޮވެމްބަރ 2016 18:22

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު.

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 23:38


ފިސްޑާ ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެ ގްރޫޕްގެ ފަހު ޖާގައަށް ވާދަކުރަނީ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

15 ނޮވެމްބަރ 2016 22:15

ފިސްޑާ ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވި އިރު މިސްކިތްމަގު ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

13 ނޮވެމްބަރ 2016 18:44

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

09 ނޮވެމްބަރ 2016 10:03

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން މޯލްޑިވިއަން ރކ 3-0ން ބަލިކޮށްފި

މިއަދު މާލޭގައި ފެށި އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 3-0 ސެޓުން މިސްކިތްމަގު...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 19:13
Seamaster