18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ބުޗާ ކަޕް 2017: ބޮޑު ތަފާތަކުން ދަޑިމަގު މޮޅުވެއްޖެ


ފީީފާގެ މިއަހަރުގެ އިނާމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ޝޯރޓް ލިސްޓް ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ ވަނަތަކަށް ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު 3...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:32

ޒުވާން ކުދިްނނަށް ވޯލީބޯޅައިގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ކުދިންނަށް (ޔޫތް ޑިވެލެޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް- ވައިޑީޕީ) ވޮލީބޯޅަ ޕްރޮގްރާމެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:58

ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ ހާފް މެރަތަން ބައިން އެއްވަނަ ހަސަން އާމިރަށް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން 312 ބައިވެރިންނާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ" ގެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:23

އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި އައްޕި އާއި ޝާމް

ތުރުކެމެނިސްތާންގެ އަޝްޣަބަތުގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17ން 27އަށް ކުރިޔަށްދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:09

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާާތުގެ 15 (ފ)އަދި 17 (އ. ފ) އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީ އަށް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ނިންމާލި އިރު ޏ. އޭއީސިން ވަނީ މުބާރާތުގައި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 13:03

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި އެމްޖޭއެމާއި ޏ.އޭއީސީ ކުރީގައި

މިހާރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:46

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ދިގުވާނޑު އަދި ދޫޑިގަލޯނާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިމަހު 25 ގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބުޗާކަޕްގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:13

އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:38

ދަޑިމަގު އަވަށުން ފޯރީގައި ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް އެބަގެންދޭ

މިފަހަރުވެސް ދަޑިމަގު އަވަށުން ބޮޑުޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފޯރިއާއެކު މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:58

ފޯރިގަދަވެ ފަހު ބޯޅައިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު ދެ މެޗު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

18 އޯގަސްޓް 2017 18:57

މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހޭޒް ޓީމުން

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 22:50

ގިނަބަޔަކު ހައިރާންކުރުވައި ހޭޒް ސީ ޓީމުގެ މައްޗަށް އެފްއެސް ޓީމުން ކުރި ހޯދައިފި

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދާ ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 00:56

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތް

ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް 2017 11:19

ފުނާޑު ޓީމު ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 26ވަނަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް...

21 ޖުލައި 2017 09:58
Seamaster