21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ ހާފް މެރަތަން ބައިން އެއްވަނަ ހަސަން އާމިރަށް


އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި އައްޕި އާއި ޝާމް

ތުރުކެމެނިސްތާންގެ އަޝްޣަބަތުގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17ން 27އަށް ކުރިޔަށްދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:09

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާާތުގެ 15 (ފ)އަދި 17 (އ. ފ) އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީ އަށް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ނިންމާލި އިރު ޏ. އޭއީސިން ވަނީ މުބާރާތުގައި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 13:03

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި އެމްޖޭއެމާއި ޏ.އޭއީސީ ކުރީގައި

މިހާރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:46

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ދިގުވާނޑު އަދި ދޫޑިގަލޯނާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިމަހު 25 ގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބުޗާކަޕްގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:13

އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕު ވޮލީބޯޅަ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 23:38

ދަޑިމަގު އަވަށުން ފޯރީގައި ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް އެބަގެންދޭ

މިފަހަރުވެސް ދަޑިމަގު އަވަށުން ބޮޑުޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފޯރިއާއެކު މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:58

ފޯރިގަދަވެ ފަހު ބޯޅައިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު ދެ މެޗު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

18 އޯގަސްޓް 2017 18:57

މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހޭޒް ޓީމުން

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 22:50

ގިނަބަޔަކު ހައިރާންކުރުވައި ހޭޒް ސީ ޓީމުގެ މައްޗަށް އެފްއެސް ޓީމުން ކުރި ހޯދައިފި

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދާ ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 00:56

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތް

ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް 2017 11:19

ފުނާޑު ޓީމު ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 26ވަނަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް...

21 ޖުލައި 2017 09:58

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ...

20 ޖުލައި 2017 19:24

ސެމީފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދަ ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް އަށް

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

18 ޖުލައި 2017 21:38

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް، އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީގެ ޖާގަ 3 ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

17 ޖުލައި 2017 20:16
Seamaster