22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗް އަފުން ޓީމަށް، އަންހެން ޑިވިޒަނުން މިސްކިތްމަގުގެ މައްޗަށް ހޯދަޑު ކުރިހޯދައި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމް އަދި ފިރިހެން ހަ ޓީމް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:04

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފި

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް 5-4 ން ރަޝިއާ ޓީމު ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 03:21

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަ އީރާނަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު 2-2 ން އެއްވަރުވުމުން ފެނަލްޓީ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 02:11

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ފޯޗްގަލް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެދުނު 5:00 ގައި ފެށުނު ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްގައި ޕޯޗްގަލް 5-2 އިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:43

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ހަނިގޮތަކަށް އިރާން ބަލިކޮށް ރަޝިއާ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ރަޝިއާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރަޝިއާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:36

ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ކުޅިވަރު ޝިއާރުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް"...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:11

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ވެސް ސެމީފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އާޖެންޓީނާ އާއި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:35

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އީރާނާއި ރަޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ މިހަރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އީރާނާއި ރަޝިއާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:00

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރެއް

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މޭލެ، ހުޅުމާލެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 10:08

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:33

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ކްއާޓާ އަށް އިރާން

ފުޓްބޯޅަ އެކޭ އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމްކަމަށްވާ ބްރެޒިލް ޓީމް ޕެނަލްޓީ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:22

ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމުގެ ކުޅިވަރު ތައް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:20

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ރަޝިއާ އާއި ޕެރަގުއޭ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގައި ކުރިއަށް ދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގައި މިއަދު ފަތިހު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:48
Seamaster