އާ ޕްރިންސިޕަލަކާއެކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ހިންގަން ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ހިންގުން އާ ޕްރިންސިޕަލަކާއެކު ފާއިތުވި އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. އަލަށް އެސްކޫލާއި ހަވާލު ވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕްރިންސިޕަލް ކަން ކުރައްވަމުން އަންނަ ފަރާތެއް

އެތުލެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ މިފަހަރު އެންމެ ކާމިޔާބީ ހޭޒްގެ ޓީމް

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 އިއްޔެ ނިމިގެން ދިޔައިރު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް(ހޭޒް)ގެ ޓީމްތަކެވެ. މުބާރާތުގެ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް ތަކަށް ބަލާއިރު ހޭޒްއަށް މުޅި