ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2020ގެ ފައިނަލަށް ދިގުވާޑު އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހަވިއްތަ ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020ގައި ރޭ ކުޅެވުނުު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދިގުވަޑު އެފްސީއިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ހޯދަޑު

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2020: ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގަ މިސްކިތްމަގު އެންމެން ޓީމު އަދި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ރޭ ކުޅެވުނުު ހަވިއްތަ ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން (އެންމެން) އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ ފުރަތަމަ

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މިސްކިްތމަގު އެންމެން ޓީމުން 7-1ގެ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމުން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެީއެއް ހޯދާފައިވަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން) ޓީމުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުތަކުން މިސްކިތްމަގު އެންމެން ޓީމުގެ އިތުރުން މާލެގަމު އެފްސީ އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ނަމުގައި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ، 19 ޖޫން 2020 ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. މިމުބާރާތުގައި 12 ޓީމަކުން ވާދަކުރެއެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޒެލޯންގެ އަތްދަށުވެ ހޯދަޑު ޓީމު ކަޓައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ މަނިކު ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުރިއަށްދާ އެޗްއެސްސީ “ވަގުތު” ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ފޯރިގަދަ ކުޅުުމަކަށްފަހު ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް، އާއި ޒެލޯން ބައްދަލުކުރި ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 2-1 ނަތީޖާއަކުން ހޯދަޑު ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޒެލޯންގެ