ނަސްރުގެ ދުވަސް – 3 ނޮވެމްބަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ ނަސްރުގެ ދުވަސް – 3 ނޮވެމްބަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ.  މިސެޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އެ ނާކާމިޔާބު ބަޣާވާތަށް

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގާތުން އަހުމަދު ސައީދުގެ ތަޖުރިބާ

އަހުމަދު ސައީދު – ރަންދުވަރު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާގެ ޕްލޮޓް ޖަމާއަތުގެ ޓެރަރިސްޓުންނާއި ގުޅިގެން 3 ނޮވެމްބަރ 1988 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު މާލެއަރައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭންފެށިއިރު، އަޅުގަނޑު އުޅެނީ އެމް.އީ.އެސް.ގެ

ނަސްރުގެ ދުވަސް 2020: ދިވެހިންގެ ތާޜީޚު އިޔާދަކޮށް ދިން ޙާދިސާއެއް

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ 1988 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި އުދުވާނީ ހަމަލާ އިން ކާމިޔާބު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންނާވެސް ކަންހިގާފައިވާ