hukuru miskiy

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އައިގޮތް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުން ދިވެހިންގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ދުވަހެވެ. އެދުވަސް ގުޅެނީ ދިވެހި މަޝްހޫރު ފުލޯކުވާހަކަ ކަމަށްވާ ރަންނަމާރި ވާހަކައާއިއެވެ. އެހިގި ކަމަކަށްފަހު ރަދުން

‘އިސްލާމިކް އާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަނެއް’ ބާއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ‘އިސްލާމިކް އާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަނެއް’ގެ ނަމުގައި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އުމުރުން 5 އަހަރާއި 13 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފާހަގަކުރަމުންއައި ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވި ބޭކަލަކާއިމެދު ތާރީޚުގައި ދެބަސްވެފައިވާ ފަދައިން އިސްލާމްވި ދުވަހާއި މެދުވެސް ތާރީޚުގެ އިތުރުން ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ދެބަސްވުންތަކެއް ވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ ރަބީއުލްއާޚިރާ މަހުގެ