ހައިރިސްކު ދެ މީހުން ކޮވިޑް ފެސިލިޓިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެމީހުން ފުވައްމުލަކުގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓިއަށް ރޭގައި (29 ޖެނުއަރީ 2021) ބަދަލުކޮށް ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރެއެވެ. އެދެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 2 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީން މިއަދު ހޯމްކަރަންޓީނު ނިންމި 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސި ވެފައިވާކަންފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް އާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މޯީހުންގެ އަދަދު 7 އަށް އެރީއެވެ. މި ދެމީހުންގެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހަދައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި 27 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހަދައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ހެދި ހުރިހާ ސާންޕަލްތަކެއް ވަފީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިދުވަސްވަރު ގޯސްވަމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި 3 ދުވަހުވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދުތައް ހުރީ 100 އިން މަތީގައެވެ. އެއާއެކު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރެއިން (26

ފުވައްމުލައް ސިޓީން 5 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީން 5 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސި ވެފައިވާކަން ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިއަދު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ދިވެހި ފިރިހެނެ ކެވެ. މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި