އޯޑިޓާ ޖެނެރަލް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ކުރަވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން އޯޑިޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ނިޔާޒީ މިއަދު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އޯޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ

ކްރޯވޭ މޯލްޑިވްސްއިން އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ޓްރެއިންގ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ކްރޯވޭ މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރުދުނމާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު