މާދަމާއިން ފެށިގެން 50 އަހަރުން މަތީ މީހުނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަނީ

މާދަމާ (21 ނޮވެމްބަރު 2021)އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 50 އަހަރުން މަތީ މީހުނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބަންދު ނޫން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދޭން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުން ފަށަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން (20 އޮކްޓޯބަރު 2021) ފެށިގެން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ހެލްތު އޮފޝަަލަކު މައުލޫމާތު

ވެކްސިން ޖަހައިގެން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވެކްސިން ޖެހި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރައަތުން ހޮވުނު މީހުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ރެސްޓޯރެންޓް ވައުޗާ ހަވާލުކުރުން ބާއްވައިފިއެވެ.

ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭގޮތް ފުރަތަމަ ސިޓީއަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނަހަދައި ދަތުރުކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ސިޓީއަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވެއްޖެއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 27 ގައި ހެލްތު މިނިސންޓްރީއިން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ވަނީ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ވަނީ ބާ؟

ފާއިތުވި ދެ ދުވަހު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ގައި ހުރިއިރު އެއިގެ ކުރީ ދުވަހު

މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ވެކްސިން ނުޖާހާ މީހުން އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް

މިއަދު، 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 އިން ފެށިގެން އެއްވެސް އުޒުރަކާއި ނުލައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ނުޖާހާ މީހުންނަށް އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި އިތުރު ހުރަސްތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ