މާދަމާ 12-18 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މާދަމާ، (21 އޮގްސްޓް 2021) ވާ ހޮނިހުރު ދުވަހު 12-18 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހުޅުވާލައި އެކަން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކުރި ލިޔުމުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އޮތީ ކޮވިޑް-19ގެ 3 ކްލަސްޓާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 39 މީހުންނަކީ ޖުމްލަ 3 ކްލަސްޓާގެ މީހުންކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އީއޯސީން ހާމަކުރެއެވެ. އެއީ ކްލަސްޓާ 1 ރޭއްޖެއިން ބޭރުން އައި މީހަކާއި ގުޅޭ ކްލަސްޓާ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

މާދަމާ، 18 ފެބްރުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެފައި

ފުވައްމުލައް ސީޓީއަށް އިތުރު ވެކްސިން ގެންނަން ޖެހޭ އަދި ވެކްސިން ޖެހުން ހަލުއި ކުރަން ޖެހޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ސްޕީޑު ހުރީ ވަރަށް ލަސްވެ ‘ފިނިހަކަ’ ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ދެކެމެވެ. މިކަން ހާމަވީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ

ދާންމަތި ވެފައިވާ މީހުނާއި އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ވެކްސިން ޖަހަން އަލުން ފަށަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަލުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާއިރު އިސްކަމެއް ދެނީ ދާންމަތި ވެފައިވާ މީހުނާއި އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށެވެ. މިއަދު ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާއިރު އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދައިގެން ދުވާލަކަށް 20

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ރޯގާއިން ދިފާޢުވުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:45 އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހީ ފުވައްމުލަކު

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާޢުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކުރި ގޮތުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެކްސިން ގެނައުމުގެ