ކޮވިޑް-19 އަށް ފައިޒާއިން ތައްޔާރުކުރި ބޭހަށް އެފްޑީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަައްޔަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިޒާ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރި ބޭހަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެފްޑީއޭ)ގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހުއްދަ ލިބުނު މިބޭހަކީ ގޭގައި ތިބެގެން ކާ އެހެން ބޭސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާ މިންވަރު – ރިސާޗުން

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ވެކްސިން ކާމިޔާބީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ތޯ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އެގޮތުން ސުވާލު އުފެދެނީ ކުރީގެ އެހެން ވެކްސިންތަކުން ގާތްގަޑަކަށް ބަލި ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާއިރު އަލަށް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

މާދަމާ، 18 ފެބްރުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެފައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 80 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން މިއަދު ފަށނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަށާފައިވާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު 80 އަހަރުން މަތީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު (7 ފެބްރުއަރީ 2021) އިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ރޯގާއިން ދިފާޢުވުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:45 އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހީ ފުވައްމުލަކު

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނައި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެންކާގެ ކޯވިޝީލްޑް ބްރޭންޑްގެ ވެކްސިނެވެ. ރޭ ލިބުނު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް މިހާރު ވަނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެހެއްޓިފައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ “ބާކީކުރުމުން” ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހަން ފެށުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ “ބާކީކޮށްފައިވާ” ކަމަށް ބުނެ ހިތްހަމަނުޖެއި އާއްމުން ޝުއޫރު ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-9ގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިއްޔެ،