ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ އޭބީސީ ފަށަލަ މިހާރުދަނީ ފިނިވާމުގައި އަޅަމުންނެވެ. ފިނިވާމަގުގެ އިތުރުން، އޯކިޑް މަގާއި އަރުއްފަންނު މަގާއި، ގެންމިސްކިތްފަންނު

ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެއްދެވުމަށް ލުތުފީ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ހަނދާން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއެޅިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިދުވަސްވަރު އާންމު ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަމުންދަނީ މަގުތައް ހަނިވެގެނެވެ. ޒަމާނީ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ގިނަކަންތައްތަކުން މަހުރޫމުވާން ޖެހުމެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި

ސްޓޮމް ވޯޓާ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ސްޓޮމް ވޯޓާ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާ ސަރަހައްދުތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން

އަންނަ ނޮވެންބަރުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ – އާޒިމް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭ މަގުތައް މިއަހަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ކުރިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއެޖެއެވެ. އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކުކުރި

ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިއެވެ. މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް

ފުވައްމުލަކު ރިންގުރޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ރިންގުރޯޑު ނުވަތަ ނާއިބު ތުއްތު މަގުގެ 2.7 ކިލޯ މީޓަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވި އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން އިއްޔެ އެކުންފުނީގެ ސޯޝަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރިންގް ރޯޑުގެ މަސައްކަތުގެ %83 ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރިންގް ރޯޑު މަޝްރޫޢުގެ %83 ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީ (މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 20،650 އަކަމީޓަރުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މީގެ