ތިމާވެށި: ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޗަސްބިން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުއަރީ 2 އަކީ ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ނުވަތަ ވޯލްޑް ވެޓްލޭންޑް ޑޭ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވާހާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުންމިއަދު ވެބިނާއެއް ބާއްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބާއްވާ ވެބިނާ އަކަށް ދައުވަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިވެބިނާ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. “ނޫ ދުނިޔެ”

ފުވައްމުލަކުގެ ޑައިވަރު، ނަޝީދު-ލޮނު ފެހުރިއްސެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޑައިވިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ޑައިވްޕޮއިންޓްގެ ފައުންޑަރ އަހުމަދު ނަޝީދު (ލޮނު) ޅަ ފެހުރިއްސެއް ނުވަތަ ވޭލް ޝާކެއް އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ނަޝީދު-ލޮނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް އަޕްލޯޑުކުރި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ

އަފުންގެ ރަށޮ ގޮވަނީ، އަފުންގެ ރަށޮ ސަލާމަށް ނިވެގެން!

ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ޚިލާފަށް ކައިރީގައި އެއްވެސް ރަށެއް ނުވާ އަދި ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ޚިލާފަށް ރަށުގެ ވަށައިގެން ބޮޑެތި ރާޅު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާވައިދަށް އާއްމުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އެގަވާއިދަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ

ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނުފެށި ލަސްވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލު ކުރުން މިއަދު މަޖުލީހުގައި

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނުފެށި ލަސްވާތީވެ އެކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓާ އޮފް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ)

ވަން-ފުވައްމުލައް: ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި މެހުމާނުން ވެސް ބައިވެރިވި

ވަން-ފުވައްމުލައް އެންޖީއޯއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެން ގޮސްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މި ޖޫން މަހު 20 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެދުރުފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު