ދިވެހި ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ސައިކަލް ބުރެއް މިއަދު ހަވީރު

ދިވެހި ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސައިކަލު ބުރެއް ޖެހުމަށް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ސައިކަލު ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި