ޝިމާލާއި ޖަރީޝް ސެމީ ފައިނަލާއިއެކު މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއްކަމަށްވާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022ގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާން ދެ ބޮޑީ ބޯޑަރުންކަމަށްވާ ޝިމާލް ޝަމީމް (ޝިމައްލެ) އާއި

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ބޯޑީ ބޯޑަރުން ކަމަށްވާ ޝިމާލާއި ޖަރީޝް ސެމީ ފައިނަލަށް

މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއްކަމަށްވާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022ގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާން ދެ ބޮޑީ ބޯޑަރުންކަމަށްވާ ޝިމާލް ޝަމީމް (ޝިމައްލެ) އާއި ޖަރީޝް

ފުވައްމުލަކުގައި ސާފު ޝެކެއް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސާފިން ޝެކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭއިރު މާދަމާއިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 21 ވަނަ

ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުން 13 އަހަރުގެ ޝިމާލް ސެމީ އިން ޖާގަ ހޯދި

މިއަދު މާލޭ ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގައި ނިމިގެން ދިޔަ “ސީސްޕޯރޓްސް ރާޅު ސީޒަން އޯޕެނިން” ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފުވައްމުލަކު 7 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދީ 13 އަހަރުގެ ޝަމާލް ޝަމީމު (ޝިމައްލޭ) އެވެ.