ސެމްސަންގް އެސް 21 އަލްޓްރާ އާއިއެކު މަލައިކާ ފުވައްމުލަކު ކަނޑުއަޑީގައި

ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް ޓްރެވެލާ އިންޑިއާ އާއި ސެމްސަންގް އިންޑިއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވައިލްޑް ލައިފް އެކްޕްލޯރާ މަލައިކާ ވާޒު ފުވައްމުލަކުގެ ކަނޑުއަޑިއަށް ފީނައިފިއެވެ. މަލައިކާ ފުވައްމުލަކުގެ ކަނޑުއަޑިއަށް

ޕަޑީގެ މިޔަރު ބަލަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަންތަނުގެ ލިސްޓްގައި ފުވައްމުލައް ހިމެނިއްޖެ

ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރސް (ޕަޑީ) އިން ފާއިތުވި ޖުލައި މަހު 28 ގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ މިޔަރާއެކު ޑައިވިން ކުރަން އެނެމެ ރަނގަޅު ސަރައްދުތަކުގެ ލިސްޓްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިޔަރާއެކު ޑައިވުކުރުން