ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއިއެކު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުމަކީ  ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕޮލިޓެކްނިކް