28 މެއި 2020 ( ބުރާސްފަތި )

banner

ޚަބަރު

އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރީ ގޯނި ގޯންޏަށް ފައިސާ އަޅާއިގެންގޮސް މެންބަރުންނަށް ބަހައިގެން – ކުރީގެ ޔޫތުމިނިސްޓަރ

4 އަހަރު ކުރިން