މަހަށް ނިކުމެއުޅުނު މަސްވެރިއަކަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ސީއެންބިއުލަންސްގައި ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސް ފަރުވާދީފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލަކުގެ ބޭރުން 11 ނޯޓިކަލް މޭލުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އުފާ ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ދިމާވި ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ސިއްހީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވަނީ އުފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގެ ކެޔޮޅަށެވެ. ކެޔޮޅަކީ ފުވައްމުލަކުން މީހަކާ އިދެގެން އުޅޭ ގދ ތިނަދޫ މީހެއްކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ބޭރުން ރޭ މަހަށް ނިކުމެފައިވާ އުފާ ދޯނި އޮތީ މިއަދު މަސްބާނައިގެން ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު ހެދުނު އެދޯނީގެ ކެޔޮޅަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެދޯނި ފުވައްމުލަކަށް މިސްރާބު ޖެހިނަމަވެސް ލަސްވާތީވެ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކަށް ގެނެވުނު ކަމަށް މިކަލް ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު ހާމަކުރެއެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ހުރީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިފައިކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް މިރޭ މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

އުފާ ދޯނީގެ ކެޔޮޅަށް ސިއްހީ މައްސަލަ ދިމާވިއިރު 4 ވަރަކަށް ޓަނުގެ މަސްބޭނިފައިވާ ކަމަށްވެސް މިކަލް ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު ހާމަކުރެއެވެ. އެމަސްތައް މިއަދު ވަނީ ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސް ވިއްކާލާފައެވެ.

5.0/5.0 Article rating
2 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments