އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރަމަރީ ވޯޓް އަޕްޑޭޓް – ފުވައްމުލައް

މެމްބަރުން ވޯޓުލަނީ - އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރަމަރީ 2023
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ވޯޓުލުން ނިމިފަިއވަނީ ހަވީރު 4:00 ގައި އެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ފުވައމްުލަކު 3 ދާއިރާގައި ބެހެއްޓުނުް 3 ފޮށްޓާއި މާލެގައި ބެހެޓުނު ދެވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފަިއވަނީ ޖުމުލަ 2074 މީހުންނަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެހެއްޓިފައި ވަނީ 3 ދާއިރާއަށް 3 ވޯޓު ފޮށްޓެވެ. އެއީ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ – 543 – އެމްޖޭއެސް ހޯލުގައި

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ – 916 – ޏ.އޭއީސީ ހޯލުގައި

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ – 615 – ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގައި

މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބިފައި ވަނީ

މާލެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދެކުނު ދާއިރާ ފޮށި

 1. މުހައްމަދު ނަޝީދު       140
 2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު  93

ބާތިލު:               6

ޖުމުލަ ވޯޓު:           239

 

މާލެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ފޮށި

 1. މުހައްމަދު ނަޝީދު       54
 2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު  108

ބާތިލު:               3

ޖުމުލަ ވޯޓު:           165

 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ފޮށި

 1. މުހައްމަދު ނަޝީދު       217
 2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު  275

ބާތިލު:               7

ޖުމުލަ ވޯޓު:           499

 

ފުވައްމުލަކު އުތުުރު ދާއިރާ ފޮށި

 1. މުހައްމަދު ނަޝީދު        138
 2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު  141

ބާތިލު:               3

ޖުމުލަ ވޯޓު:           279

 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ފޮށި

 1. މުހައްމަދު ނަޝީދު       150
 2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު  162

ބާތިލު:               0

ޖުމުލަ ވޯޓު:           312

 

3.8/5.0 Article rating
6 Reviews
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments