ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފް ބެޑްމިންޓން މުބާރާތް 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

“ސްމޭޝް އިޓް 2019” ގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް-ފުވައްމުލައް އިންޑޯރ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ދާ މިމުބާރާތުގައި އެކުވެރި ރޫހެއްގައި ވާދަކުރާނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން 4 ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ ފެހި ޓީމާއި ރަތް ޓީމާއި ނޫ ޓީމާއި އޮރެންޖް ޓީމެވެ.

މިއަދު މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކުރީގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރެއެއް ކަމަށްވާ ދޫނޑިގަމު ނޫމާނު އަލިދީދީ އެވެ.

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފް ބެދްމިންޓަން މުބާރާތް 2019

މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދާއި މާދަމާ (ހުކުރު އަދ ހޮނިހިރު) އެވެ.

މިއީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 46 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބައިސިކަލް ބުރެއް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ޓީމުތައް

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
ާއަލިބެ އެކޯޑު
ާއަލިބެ އެކޯޑު
3 years ago

ފުވައްމުލަކުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭން ފެއްޓިތާނ 46 އަހަރު ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް ފެއްޓުނީ ފުނާޑު ރިޔާޒުގައެވެ. 1973ގައެވެ