ފުވައްމުލަކު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައިހުރި މަހާނަކީލާތަކަކަށް ގެއްލުންދީފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ބައެއް މަހާނަ ކީލާތަކަކަށް ގެއްލުންދީފިއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ފުވައްމުލަކު ހުކުރު މިސްކިތުގެ

ތާރީޚު: ފުވައްމުލަކު ހުކުރުމިސްކިތް

އަބްދުﷲ ވަހީދު ފުވައްމުލަކު ހުކުރުމިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި (1692 އިން 1701 އަށް) އެ މަނިއްޕުޅުގެ އަމުރުފުޅަށެވެ. އެ މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ ކުރިން އެ ރަށުގައި ހުކުރުކުރަމުން އައިސްފަވަނީ ހަމައެކަނި ގެންމިސްކިތުގައެވެ.