ފުވައްމުލަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާތަނަށް 35 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 35 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް