ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެތްލެޓިކްސް ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިނަލް އަގްވާމީ އެތްލެޓިކްސް ކޯޗިން ލެވެލް 1 ކޯސް ނިމިއްޖެއެވެ. ޖެނުއަރީ 20 އިން 31 ނިޔަލަށް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންނަ މާރޗު މަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ބިިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ މި ބިޑް ފުވައްމުލައް