ވަން ބާޒާރު؛ މާލޭގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއަށް ތަފާތު ފިހާރައެއް

ރާއްޖެއަށް ތަފާތުއެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް މާކެޓުކުރަމުންދާ ސިބްކޯގެ ފަރާތުން “ވަން ބާޒާރު”ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއްގެ ހޯލްސޭލް މާޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން