އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ‘ވިފް’ ގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވިމެން އިން ފުވައްމުލައް (ވިފް) ގެ ރައީސް އަދި ފައުންޑިން މެމްބަ އައިމިނަތު ޝެހެނާޒު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ