ދޮންބެ ހުށަހެޅި ބިލް މަޖުލީހުން ފާސްވީ ފުރޮޅިގެން

އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުމުގެ ގާނޫނަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ހުށަހެޅި އިސްލާޙުގެ ބިލް މަޖުލީހުގެ ތަޅުމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިމިގެން ދިޔައީ މުޅިން އިދިކޮޅަށް ފުރޮޅިގެންވެ. މިއީ އާއްމު

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޖުލީހުން ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 3 އަހަރުން 5 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ގާނޫނާއި ގުޅޭ ބަޔަށް މިފަހަރު ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުކަމަށްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން