ޓެކްސް އިތުރުކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ޚަރަދުތައް ކަނޑާލުމަށްފަހު

އަޅުގަނޑު ދައްކަން މިއުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލަށް ކެތްނުވެގެން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކައެއްނޫނެވެ. މީގެ 800 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މުސްލިމުންގެ އުއްމަތަށް ދިމާވި އެންމެ ބިރުވެރި އެއްހާދިސާ ކަމުގައި ހިމެނޭ ތަތާރުން މުޅި