ޕްރިމިއަރ ލީގު 2018/19 ޗެމްޕއިންކަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް

ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅެވުނު ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ބްރައިޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 4-1 ލަންޑުން މޮޅުވެ،

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިވަރޕޫލްގެ ވެންޑައިކް އަށް

މިރޭ ފަހު މެޗުތައް ކުޅޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މިސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރ ވާރޖިލް ވެން ޑައިކް ހޮވިއްޖެއެވެ. އޭނާ މި މަގާމު ހޯދީ މަންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ރަހީމް