12 ނޮވެމްބަރ 2019 ( އަންގާރަ )

banner

ޕަހާންގު އެތުލެޓިކުސް ޗެމްޕިއަންޝިފުން އައްޕި ރިހިމެޑަލް ހޯދައިފި

މެލޭޝިއާގެ ޕަހާންގު ގައި ކުރިއަށްދާ 53ވަނަ ޕަހާންގު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ބައިން ފުވައްމުލަކުގެ އުއްމީދީ ދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

އައްޕި އަކީ ކުރު ދުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރަމުންދާ ބައިވެރިއެކެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމުސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމަށްވެސް އައްޕި ވަނީ ހޮވިފައެެވެ. ޢައްޕި އަކީ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސްގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ވިދާލި ދުވުންތެރިއެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު