ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޒޯން 7ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެގަން ޓީމުން ހޯދައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

މާލެ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގެ ފުޓްސަލް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުރިއަށްދާ  ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މާލެގަން ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސ.ފޭދޫ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކުރިހޯދައިގެނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޒޯން 7 ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ރޭ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ސ.ފޭދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-3 ލަޑުންނެއެވެ. އެއީ މިޒޯނުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މާލެގަން ނެރުނު ނަތީޖާއަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަނޑައަޅަންޖެހުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3-4 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މާލެގަން ޓީމުންނެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލީޑު ނަގައިފައިވަނީ މާލެގަން ޓީމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން 6 މިނެޓަށްވެފައިވަނިކޮށް މާލެގަން ޓީމުގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 11 އިބްރާހިމް އަރީޝްއެވެ. އޭގެ 3 މިނިޓް ފަހުން ފޭދޫ ޓީމުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. ދެވަނަ ހާފުފެށިގެން 6 ވަނަ މިނިޓްތެރޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް މާލެގަން ޓީމުން ލީޑުނެގިއެވެ. މިލަޑު މާލެގަން ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ޖޯޒީ ނަމަބރު 5 އެވެ. ފޭދޫ ޓީމުން ދެވަނަފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗު ނިމެން 11 މިނިޓަށްވެފައިވަނިކޮށެވެ. އޭގެ 4 މިނިޓްފަހުން ފޭދޫ ޓީމުން މެޗު ނަތީޖާ ފޭދޫކޮޅަށް އަބުރާލިއެވެ. މިނަތީޖާއިންމެޗު ނިމުނު ނަމަވެސް، ކުރީ މެޗުން މާލެގަން ޓީމު 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމުން ޖުމްލަ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވިއެވެ. އެއާއިއެކު ޒޯން 7ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަނޑައެޅުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖަހަންޖެހުނެވެ.

މާލެގަން ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އެޓީމުން ޖެހި 5 ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން 4 ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެނެވެ. ފޭދޫ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 5 ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން 3 ޕެނަލްޓީއެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ ފޭދޫ ޓީމުގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10 މުހައްމަދު ޝަޔާން ސައީދެވެ.

 

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments