ޝަހީބު މީޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ހިންގި ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރީ 26 ބައިވެރިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޝަހީބު މީޑިއާ ގުޅިގެން ހިންގި ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 26 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި މާރިޗު (2023) މަހު 9 އިން 13 އަށް

ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދަނީ

ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހެކެވެ. މިކޯސް އިންތިޒާމުކޮށްފައި ވަނީ ޝަހީބު މީޑިއާ އާއި