ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު

ފުވައްމަލުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކާށި ތެޔޮ އުފެއްދަމުން އަންނަ “ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް” ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. އަދި މާދަމާއިން ފެށިގެން ކާށިތެޔޮގެ ރީޓެއިލް ޕްރޮޑްކަޓްސްތައް ވެސް

ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް: ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ފިޔަަޖަހަނީ

ފާޒަމީން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ނަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ކާށިތެޔޮ އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެކި