ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޗަސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ފުވައްމުލަައް ސިޓީގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޗަސްބިންތަކުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް އަންގައި ފިއެވެ. އެގޮތުން މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 6 ވަނަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދު އަންދަނީ

ފުވައްމުލަައް ސިޓީގެ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުން އަނދަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ކުރިން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުޅި ސަރަހައދަު އަނދަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނައިން އަނދާފައި ވަނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތަކުގައެވެ.