ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި މާސްކް އެޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޒަރޫރީ ބޭނުން ތަކުގައި ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭވަގުތުތަކުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރެއްވި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް