އެފްސީސީ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ބެޑްމެންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ‘އިލަވަޅި’ ޓީމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު (އެފްސީސީ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ބެޑްމެންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ‘އިލަވަޅި’ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަކީ ނާސިހުގެ ‘ހަސްކާ’ ޓީމެވެ. ރޭ ޏ.އަތޮޅު

އެފްސީސީ ރިކްރިއޭޝަންގެ ދެ މެމްބަރުނަށް އަހަރީ ޖަލްސާގައި އުމްރާ ދަތުރެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް (އެފްސީސީ) ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ދެ މެމްބަރުންނަށް އަހަރީ ޖަލްސާގައި ގުރުއަތުން އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއީ އެފްސީސީ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާސް އާއި ގުޅިގެން