މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެލެވެލް އިމްތިހާނު އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ބައެއް ޕޭޕަރުތައް ލީކުވެފައިވާތީ އެއިމްތިހާނު އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިފަހަރު އޭލެވެލް ހަދަމުން އައީ ޖުމްލަ

އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދަރިވަރުން މި އަހަރު ބައިވެރިވާ ހަމައެކަނި ބައިނަލް އަގުވާމީ އިމްތިހާނު ކަމަށްވާ ޖެނެރަލް ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ޖީސީއީ) އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލް އިމްތިހާމު މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް

ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ކެމްބްރިޖު މޭ/ޖޫން އިންތިހާނުތައް ކެންސަލް ކޮށްފި! އެޑެކްސެލް އަދި ނުކުރޭ!

އުސްއަލި: ކެމްބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އަންނަ މޭ/ޖޫގެ ހުރިހާ އިމްތިހާނެއް ކެންސަލް ކޮށްފި. އެޑެކްސެލް އިން އަދި އޮތީ އިމްތިހާނު ބޭއްވޭ ފަދަ މާހައުލެއް އޮތް ގައުމުތަކުގައި (ޔޫކޭ ނޫން) ބާއްވާ ގޮތަށް!  އިމްތިހާނު ނުބާއްވާނަމަ