މޮނިޓަރިންގައި އޮތްވައި ޕީޕިއެމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޮތްވައި ޕީޕީއެމްއިން މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާ ބާއްވާފައި ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތޫނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރަކީ

ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާ ނެރަނގަޑު ސަރަހައްދުގައި

ދަޑިމަގު ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމްއިން އިއްޔެ، (28 ނޮވެމްބަރު 2020) މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން މުޒާހަރާ ކުރީ އެ ޕާޓީން ވެރިކަން ކުރި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު