އޭސީސީ ލެވެލް 2 ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯސް ޒޫނާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް ޒޫނާ އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ އަންހެން ކޯޗުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯޗިން ކޯހުގެ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ބޭއްވި މި ކޯސް ޒޫނާ

ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށިއްޖެއެވެ. ޖުމުލަ 6 ޓީމު ބައިވެރި މިމުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވީ ޔުނައިޓެޑް އިންޑިއަން ބީ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ޔަންގް ޓައިގާސްއެވެ.

fuvahmulah cricket

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވާދަވެރި މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެޓީމު ބައިވެރި ފުރަތަމަ ވާދަވެރި މުބާރާތްކަމަށްވާ ސާފު ގޭމްސްގެ އޯޕަނިން މެޗުގައި ސާފު ގޭމްސް ބޭއްވޭ ނޭޕާލާއި ވާދަކޮށް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ނޭޕާލުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ތަޖުރިބާ

fuvahmulah cricket

ފުވައްމުލަކު 4 ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމު މިއަދު ކުޅޭނެ

މިއަދަކީ ދިވެހި ގައުމީ އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމު ވާދަވެރި މެޗަކަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމު ނިކުންނާނީ ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސާފު ގޭސްގައި ނޭޕާލުގެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ކުރިކެޓު ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ފުރައިފި

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މަރިޔަމް ޒޫނާ ކުރިކެޓު ކޯޗިން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރަށް އޮންނަ އަންހެން ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ކުރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކަށް މިރޭ ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިޓީމުގެ މަގްސަދަކީ ކްރިކެޓް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ކުރިކެޓްގެ ފޯރި އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމެވެ. މިދަތުރުގައި މިޓީމު ފުވައްމުލަކުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި