އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފަށައިފި

އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ ޓާރޯ ލިފް ބަލައިޓްއިންް ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ޓާރޯލީފް ބްލައިޓް ބަލީގައި އަލަގަހުގެ ފަތުގައި މުށި ރީނދޫ ކުލައިގެ ލަފެއްޖަހައި ގަސްހަލާކުކޮށްލައެވެ. މިބަލީގެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އަދި އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިސެޝަނުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ގިނަ