ޕިންކް ރިބަން – ދުވުން-ހިނގުން މާދަމާ ހަވީރު މާނޭރުން

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ދުވުން-ހިނގުން މާދަމާ ހަވީރު 4:30ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އޮންނާނެއެވެ. މިދުވުން ނުވަތަ ހިނގުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިދުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާނޭރު

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސް- އޮކްޓޯބަރު

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވެސް ނިސްބަތުން ގިނައިން ފެންނަމުންދާ ބައްޔެކެވެ. ރާއްޖެގެ އަންހެނުންނަށް ޖެހޭ ކަންސަރު ބަލީގެ ވައްތަރުތަކުން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ އުރަމަތީގެ ކެންސްރު (ނުވަތަ ބްރެސް ކަންސަރު) އެވެ. މިއީ