25 މެއި 2020 ( ހޯމަ )

banner

ކަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.ޗަބީ އާއި 3 އެމްޕީން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ކުރީގެ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުއި ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގަނީ

ހޯދަޑު އަވަށުގައި ހުންނަ ކުރީގެ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފި ކަމަށް  ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އެކައުންސިލުން އާއްމު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާޙިމް ހަސަން (ޗަބީ) އާއި ފުވައްމުލަކު 3 ދާއިރާގެ މަޖުލިސް މެންބަރުންނާއި އެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އެކަމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން މި އިމާރާތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މޯލްޑިްވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ކޯސްތަކެވެ. މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެތަނުގައި ކޯސްތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި ހިންގާނީ ސީދާ ކޮން ކޯސްތަކެއް ކަމެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު އެމްޕީން ވަނީ އެއިމާރާތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތަކެއް އަންނަނީ  ފައްޓަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ގާތުން އެދިފައެއެވެ.

މިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިސީޓީ ކެމްޕަސް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯއަކީ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ  އަހުމަދު ނާސިރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ނާސިރުކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު