6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

ކޮރޯނާ ރޯގާ: ކޮންޓްރޯލްނުވެ ޔޫރަޕުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެނީ

މިދޔަ އަހަރު ނިމެމުންދަނިކޮށް ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ފަރުވާއެއް ނުހޯދިވާ ކޮރޯނާ ރޯގާ އަދިވެސް ދަނީ ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންނެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވުވާ އަދަދުގެ ނިސްބަތް ޗައިނާއިން މަދުވި ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގައި މިބަލި މިހާރު ދަނީ ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންނެވެ. ތިންހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ މިބަލި މިހާރު އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ އެއްގައުމަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީގެ އިތުރުން، އީރާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާގައި އަދިވެސް ދަނީ މިބަލި ފެތުރެމުންނެވެ. މިވައިރަސް މިހާރުވަނީ 64 ގައުމަކުން ފެނިފައެވެ. އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލި ފެނިފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ:

2 ފެބުރުއަރީ 6 ފެބުރުއަރީ މާޗު 2 ވައިރަސް ފެނުނު ގައުމު
14،380 28،018 80،134 ޗައިނާ
1 އަފްއާނިސްޓާން
3 އަލްޖީރިއާ
1 އެންޑޯރާ
12 14 33 އޮސްޓްރޭލިއާ
14 އޮސްޓްރިއާ
47 ބަހުރައިން
1 8 ބެލްޖިއަމް
2 ބްރެޒިލް
1 1 1 ކެމްބޯޑިއާ
4 4 24 ކެނެޑާ
8 ކްރޮއޭޝިއާ
4 ޑެންމާކް
1 ޑޮމެނިކަން ރިޕަންލިކް
2 މިސްރު
1 އެސްޓޯނިއާ
6 6 130 ފްރާންސް
1 1 6 ފިންލޭންޑް
3 ޖޯޖިއާ
8 12 150 ޖާމަނީ
7 ގްރީސް
3 އައިސްލޭންޑް
2 އިންޑޮނޭޝިއާ
2 3 5 އިންޑިއާ
1501 އީރާން
21 އިރާގު
10 އިޒުރޭލް
2 2 1،694 އިޓަލީ
20 33 271+705 ޖަޕާން
1 ޖޯޑަން
56 ކުވޭތު
10 ލުބުނާން
1 ލިތުއޭނިއާ
1 ލަގުޒަމްބާގު
8 12 29 މެލޭޝިއާ
5 މެކުސިކޯ
1 1 1 ނޭޕާލް
13 ނެދާލޭންޑް
1 ނިއުޒީލޭންޑް
1 ނައިޖީރިއާ
1 އުތުރު މެސެޑޯނިއާ
19 ނޯވޭ
6 އޮމާން
5 ޕާކިސްތާން
2 3 3 ފިލިޕިންސް
2 ޕޯޗުގަލް
7 ގަތަރު
3 ރޫމޭނިއާ
2 2 2 ރަޝިއާ
1 ސައޫދީ އަރަބިޔާ
1 ސެނެގާލް
18 28 108 ސިންގަޕޫރު
15 19 4،335 ދެކުނު ކޮރެއާ
1 1 45 ސްޕެއިން
1 1 1 ސްރީލަންކާ
1 1 14 ސްވިޑްން
24 ސްވިޒާލޭންޑް
10 11 40 ޓައިވާން
19 25 43 ތައިލޭންޑް
1 ޓިއުނީޝިއާ
2 2 40 ޔޫކޭ
8 12 88 ޔޫއެސް
5 5 21 ޔޫއޭއީ
6 10 16 ވިއެޓްނާމް

 ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު