ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަކުރުން: ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޖުމްލަ 22 އަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް-19 އަޕްޑޭޓްސް، 13 ފެބުރުއަރީ 2021. ޗާޓް. އިސިސ
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ އިރު އިއްޔެ އިތުރު މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެގެ 6:00 ގެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސް އާއެކު މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓިއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ޖުމްލަ އަދަަދަކީ 22 އެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުގެ ބަލީގައި ތިބީ 16 މީހެކެވެ. އެއީ 3 ފިރިހެނުންނާއި 13 އަންހެނުންނެވެ. މި 16 މީހުގެ ތެރޭގައި އެކި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުތަކުގެ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އެކްޓިވް ކޭސަސް- އުމުރުފުރާތައް

ކޮވިޑް-19 ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތުމާއެކު ކޮންޓެކްތް ޓްރޭސިން އާއި ސާމްޕަލްތަައް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ކުރަން ފޮނުވުން މިވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ ކޮންމެހެން އަވަހަށް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ. އެނޫންފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފޮނުވަނީ މާލެއަށެވެ.

ރޭގެ ފުވައްމުލައް ހެލްތު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކުރެއްވި ކޮވިޑް ކޮމިއުނީޓީ ސްޕްރެޑް އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 620 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮންޓެކްޓުނެގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

ރޭގެ 6:00 ގެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވް ވި ދެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެކެއްގެ ފަރާތުން 61 މީހަކު އަދި އަނެއް މީހަގެ ފަރާތުން 31 މީހަކު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ ކޮމިނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ އާމިނަތު އަޙްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރެ ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއެކު ޖުމްލަ 90 ފަރާތެއްގެ ސާމަޕްލް އިއްޔެ ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި އިއްޔެގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް 25 މީހުނާއި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރި 15 މީހުން ހިމެނެކަމަށް އާމިނަތު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އިއްޔެ 137 ސާމްޕަލް ނަގާފައި ވެއެވެ. އެއީ:

ދަތުރުވެރިންގެ 4 ސާމްޕަލް

ފްލޫ ކްލިނިކްގެ 12 ސާމްޕަލް

ކަރަންޓީން ނިންމި 31 ސާމްޕަލް

މިހާރުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން 90 ސާމްޕަލް.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
އަވަ
އަވަ
7 months ago

މިކާރިސާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިކަލް ނޫހުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން

މަމެން
މަމެން
7 months ago
Reply to  އަވަ

ހާދަ ޕްރޮމޯޓެއް ތިކުރަނީ

ރަށިމީހާ
ރަށިމީހާ
7 months ago

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަދިވެސް ނުނިމެނީތޯ؟ ވިޔަފާތިތައް ބަގުރޫޓުވަނީ. ލޮކްޑައުން ނިންމާލަން އެބަޖެހޭ